spotřeba energie vizualizace
graf spotřeby energie
tabulka spotřeby energie

Sběr dat a vizualizace

  • Online vizualizace
  • Historie spotřeby
  • Paramery: Frekvence, napětí, proud, činný výkon, jalový výkon
  • Vyhodnocení dat

MAV-E - Odběr elektrické energie

Vešekré parametry odebírané energie získané nepřímým měřením jsou odesílána a zpracována bezdrátově.
Díky nepříměmu měření a bezdrátovému přenosu dat je instalace snadná a nevyžaduje zásah do stavájícího zapojení. Pomocí aplikace lze zobrazit a libovolně filtrovat uložená data.

Měřící transformátor proudový

Sběr dat - struktura zapojení

Komunikační moduly lze zapojit bezdrátově pomocí RF sítě, nebo do lokální ETH. Data se zpracují v řídícím modulu, nebo přímo v aplikaci SCADA. Data jsou ukládána na SQL server. Vizualizace dat pomocí SCADA, nebo PHP pro jednoduchý přístup.

MAV-G - Odběr plynu

Osazením plynoměru komunikačním modulem získáme data o aktuální spotřebě v reálném čase. Zahrnutím do aplikace získáte maximální přehled a záznam o průběhu každého dběrného místa.

Měřící transformátor proudový