Řízení aerobní fermentace

  • Kompostování
  • SCADA vizualizace, monitoring
  • Řízení provdušňování
  • Měření teplot a obsahu kyslíku
  • Teplotní sonda

FPCS - Řízení fermentace a monitoring

Řízení procesu fermentace od založení do výsledného produktu. Vedení záznamů teplot ke každé jímce. Automatický režim provzdušnění dle časové křikvy. Snímání teploty pomocí přenosných sond.